Tisztelt Látogató!

Örömteli tény, hogy Magyarország idén másodszor adhat otthont a gyorsuló digitális fejlődésről, a digitalizáció társadalmi és gazdasági hatásairól kihívásairól szóló regionális konferenciának.

A technológiai korszakváltás jelenlegi időszakában, amikor a digitalizáció és az internet-gazdaság alapjaiban változtatja meg a gyártási rendszereket, Magyarország Kormánya fontosnak tartja, hogy támogassa és kormányzati eszközökkel is segítse ezeknek a folyamatoknak a kibontakozását. Ennek megfelelően meg kívánjuk teremteni azt a szabályozási, oktatási és gazdaságpolitikai hátteret, amely az eddigieknél is szélesebb utat nyit az innováció-vezérelt gazdaságra való átállás, a vállalati fejlesztések és a nemzetközi együttműködés előtt.

Az ipari termelés számára a digitális átalakulás egyértelmű előnyökkel járhat, ugyanakkor fel kell készülnünk azokra a kihívásokra is, amelyeket ez a folyamat a versenyképesség, a termelékenység, a nemzetközi értékláncok működése, a nemzetközi kereskedelem és nem utolsó sorban az adatbiztonság területén jelent.

A mostani konferencia éppen ezért olyan kérdésekre fókuszál, amilyen például az ipari digitalizáció, ezen belül is különösen az intelligens járműfejlesztés, az e-mobilitás, illetve az e-mobilitás városi rendszerei. Mindemellett külön figyelmet kívánunk fordítani a digitalizáció olyan vonatkozásaira, amelyek az elektromos pénzügyi szolgáltatások terjedéséhez, a kiberbiztonsághoz, illetve az e-közigazgatás szélesítéséhez kötődnek.

Tekintettel arra, hogy a közép-európai régió már most is Európa növekedési centrumának számít, a járműgyártás terén pedig globális nézőpontból is jelentős központtá vált, együttműködésünk a digitális gazdasági fejlődésnek ezen a területén különösen eredményes lehet.

Bízom benne, a mostani konferencia hozzájárul ahhoz, hogy a térség országainak együttműködése tovább erősödjön mind a digitális technológiák felhasználása, mind pedig a járműgyártás terén. Meggyőződésem, ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy országaink még az eddigieknél is eredményesebben tudjanak élni a digitális technológia adta lehetőségekkel.

A konferencia minden résztvevőjének eredményes tanácskozást, emellett kellemes budapesti időtöltést kívánok.

Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter 

II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó 

2018. január 25-26 Budapest

Helyszín: Bálna (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.)

A konferenciáról

Magyarország V4-elnökségének egyik prioritása a digitalizáció, a gazdaság digitális átalakulása. A Nemzetgazdasági Minisztérium immár második alkalommal szervezi meg a Regionális Digitális Csúcstalálkozót (RDCs), amelynek időpontja 2018. január 25-26. s a V4-elnökségi program keretében kerül megrendezésre.  

A konferencia alapmissziójának tekinti az autóipar jövőjét, különös tekintettel a szoftver-vezérelt, internetgazdaságba helyezett, autonómvezetési technológiák által kiváltott, új iparági értéklánc-folyamatokra. Legfontosabb célunk hogy a konferencia eredményeként – mind kormányzati, mind intézményi/vállalati szinten – felgyorsuljanak a régión belüli partnerségi együttműködések, lehetővé téve, hogy a  kelet-közép-európai (kke) régió, a digitalizációban élenjáró, alakító tényezője legyen, szereplői aktívan bekapcsolódjanak az intelligens járműgyártás, az e-mobilitás/urban-mobilitás jövőjét meghatározó, európai szintű pilot-programokba.

A második RDCs mind földrajzi, mind tematikai tekintetben meghaladja az előző évi programot. Ezúttal a V4-országok mellett Ausztria, Németország, Szlovénia, Horvátország, Románia és Bulgária gazdasági miniszterei és Indiana Állam (USA) kereskedelmi minisztere is meghívást kaptak, továbbá kiemelt partnerországként Izrael is képviselteti magát. Idén az autóiparon kívül, olyan új témákat is megvitatunk, mint a fintech/blockchain, az e-payment folyamatok. A kétnapos konferencia másnapján nemzetközi hírű kutatók és szakértők, valamint a start-up ökoszisztéma kulcsszereplői lesznek jelen.

Globális korszakváltás, digitális gazdaság-fejlesztés: A szakmai koncepció alapja a digitális platformok és a megosztásra épülő gazdaság meghatározó technológiai alkotói, az I.4.0 (I.4.0 landscape) és a blockchain-mechanizmus rendszerének és trend-folyamatainak a bemutatása.

Az előbbi a digitalizált ipar globális értéklánc-folyamatokra fókuszál, ezen belül is különösen az intelligens járműfejlesztéstől, az e-mobilitás útját, elágazási pontjait kijelölő, átfogó digitális átalakulási ívet, az értéklánc-mechanizmusokat gyökeresen átrendező és újra integráló, disruptíve-innovációkra irányul, górcső alá vonva az intelligensjármű-fejlesztés és az e-mobilitás városi rendszereit, trendjeit (urban mobility). Az utóbbi a fintech-vállalkozásoktól, az elektronikus pénzügyi szolgáltatások elterjedésén át, a hivatali ökonómia papírmentes működéséhez vezető folyamat állomásait, a technológia lehetőségeit, társadalmi korlátait kívánja feltárni.

A konferencia mindkét nagy témakörét a szakmai terület nemzetközi hírű kutatóinak és szakértőinek segítségével szeretnénk áttekinteni és megvitatni. Az előadóinkat úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy az értéklánc-folyamatok átalakításának domináns szereplőit a nagyközönség a legmagasabb szinten képviselő döntéshozók nézeteinek ütköztetése révén ismerhesse meg.

Az általános megközelítés szerint, egyfelől meghatározó tényezőnek tekintjük a digitális platformokat, a gyártók I.4.0 beszállítói hálózatát, a rendszerintegrátorokat, a pénzügyi-szolgáltató entitásokat, a közszolgáltatás- és az e-közigazgatás-fejlesztő innovációs, műszaki szolgáltatókat. Másfelől fontos tényezők a folyamatot katalizáló, terelő, különböző szintű – globális, regionális és nemzeti, lokális – szakpolitika és a szabályozó hatóságok. Ugyanakkor a konferencia megkülönböztetett figyelmet szentel az e-mobilitási folyamat elsődleges szervező entitásának, a nagyvárosi hálózatok önkormányzati szintű, együttműködő rendszereinek a bemutatására.

A fentiekből adódóan, a konferencia  a technológiai és társadalmi innovációk integráltabb megközelítésének bemutatására törekszik, ezért a nemzetközi hatókörét szeretnénk globálisan kiterjeszteni, méghozzá a folyamatokat egyre erőteljesebben irányító és szervező lokális nagyrendszerek, városok legjobb mobilitási gyakorlatának az átvilágításával.